Zorgzwaartepakketten (ZZP’s)

In totaal heeft de sector Verpleging & Verzorging tien zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Het zijn acht pakketten voor langdurende zorg (ZZP’s 1 tot en met 8 ) en twee pakketten voor kortdurende zorg aan specifieke doelgroepen (ZZP 9 en 10). Bij de langdurende zorg is een oplopende reeks van zorgzwaarte.

De reeks begint met ZZP 1 voor personen die zich niet meer zelf kunnen redden thuis en loopt op naar ZZP 8 voor personen met zware ziekten die volledig zorgafhankelijk zijn en daarom intensieve verzorging en verpleging nodig hebben. De kortdurende pakketen zijn gericht op revalidatie (ZZP 9) en kortdurende palliatieve terminale zorg voor mensen met een terminale ziekte (ZZP 10).


Overzicht van de ZZP’s voor de sector Verpleging & Verzorging

  • ZZP1: beschut wonen met enige begeleiding
  • ZZP2: beschut wonen met begeleiding en verzorging
  • ZZP3: beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging
  • ZZP4: beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
  • ZZP5: beschermd wonen met intensieve dementiezorg
  • ZZP6: beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
  • ZZP7: beschermd wonen met intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
  • ZZP8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
  • ZZP9: Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
  • ZZP10: Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

Uitgebreide informatie over de verschillende ZZP’s in de sector Verpleging & Verzorging vindt u hier.

« Terug