Veelgestelde vragen

Zorg aanvragen

Hoe kom ik aan zorg?

Wat is een indicatie en hoe kom ik eraan?

Uitleg begrippen

Wat wordt er bedoeld met 'Scheiden van wonen en zorg'?

Wat is het verschil tussen indicatie met verblijf en indicatie zonder verblijf?

Wat is het CIZ?

Wat is het verschil tussen woonzorgcentra en zorgcentra?

Wat is het zorgkantoor?

Wat is de AWBZ?

Wat is de Wmo?

Wat zijn zorgzwaartepakketten (ZZP)?

Zorg van en wonen bij AriënsZorgpalet

Zijn er wachtlijsten voor locaties van AriënsZorgpalet?

Hoe hoog is de huur of eigen bijdrage in een verpleeg- of verzorgingshuis?