Nieuws

AriënsZorgpalet valt in de prijzen met vernieuwende stage

Dat AriënsZorgpalet een vernieuwende vorm van maatschappelijke stage biedt werd deze week duidelijk. Deze stage, ook wel lintstage genoemd, viel namelijk in de prijzen! Er dienden 382 stagebieders een aanvraag in voor subsidie bij het ‘Fonds MaS Stagebieders 2012’. De lintstage van AriënsZorgpalet werd gekozen als één van de meest vernieuwende initiatieven.

AriënsZorgpalet is één van de 81 stagebieders die een subsidie ontvangt van € 2500,- voor de meest vernieuwende vormen van stage.

Wat houdt de lintstage in en waarom is het vernieuwend
In deze vorm van maatschappelijke stage wordt een nieuwe stagiair ingewerkt door de voorgaande stagiair. Hierdoor is er altijd continuïteit van de activiteiten, omdat er sprake is van overlap in de aanwezigheid van de ‘oude’ stagiair en de ‘nieuwe’ stagiair. Door het concrete inwerkplan ontstaat er verlichting in de taak van de begeleider van de maatschappelijk stagiair. Teven is het inwerken van de opvolger een extra leerpunt voor de oud-stagiair. Andere stagebieders kunnen dit concept overnemen zonder dat dit veel kosten met zich meebrengt. Voor alle betrokken partijen biedt de lintstage dus voordelen.

Redenen voor toekenning subsidie
Volgens de beoordelingscommissie is er een aantal redenen waarom de lintstage als één van de winnaars uit de bus kwam. Bij de aanvraag heeft AriënsZorgpalet duidelijk verwoord op welke wijze een financiële steun bijdraagt aan een leukere en betere (het is fijn om ingewerkt te worden door een leeftijdsgenoot en de stage is completer doordat het inwerken van een opvolger zorgt voor zelfreflectie) MaS (maatschappelijke stage). Daarnaast vond de beoordelingscommissie de aanvraag origineel, enthousiast, goed doordacht, realistisch begroot, helder beschreven en goed beargumenteerd.
De subsidie zal in 2012 moeten worden besteed aan het verder verbeteren van maatschappelijke stages binnen de organisatie. Hiervoor dient AriënsZorgpalet verantwoording af te leggen door middel van beeldmateriaal (foto’s of films) waaruit blijkt waaraan het gewonnen bedrag is besteed.

Meer informatie
Meer informatie over de overige winnaars en over maatschappelijke stages is te vinden op www.fondsmasstagebieders.nl.